O mnie:

W zawodzie psychologa pracuję od 1996 roku (ukończone studia dzienne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim – 1996 r.– kierunek psychologia kliniczna). Umiejętności praktyczne zdobywałam pracując zarówno z pacjentami psychiatrycznymi (dwuletnia praktyka w Klinice Psychiatrycznej przy Akademii Medycznej w Lublinie, praktyka w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, siedem lat pracy jako psycholog diagnosta w Zespole Placówek Specjalnych z dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo
w stopniach umiarkowanym, znacznym i głębokim) jak i klientami Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapeutycznego z problematyką wychowawczą, rozwojowa i emocjonalną (dzieci, rodzice, młodzież) – gdzie prowadziłam grupy terapeutyczne.

Prowadzone przeze mnie spotkania terapeutyczne – zarówno indywidualne jak i grupowe (ukończone Podyplomowe Specjalne VII Studium Socjoterapii – pod superwizją trenerów PTP Wrocław) poprzedzone są wcześniejszą diagnozą stanu psychicznego klienta.
Obecnie jestem zatrudniona jako psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Legnicy, gdzie zajmuję się diagnostyką
i opiniowaniem, oraz działalnością terapeutyczną – dla zróżnicowanych pod względem wieku i głębokości problemu klientów.

W ramach pracy psychologa specjalizuję się w dziedzinie pomocy w sferze seksuologicznej (ukończone Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii – na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – obrona styczeń – 2009r.) prowadząc klientów seksuologicznych (dorośli i małoletni).

Współpracuję z Krajowym Biurem Odszkodowań – opracowując opinie psychologiczne – na podstawie przeprowadzonych przeze mnie badań psychologicznych i dokumentacji medycznej – osób poszkodowanych w wyniku wypadków samochodowych.

Opracowuję też opinie dla potrzeb sądownictwa (sprawy rodzinne, sprawy karne) – na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych.