Działalność psychoedukacyjna

Obejmuje prowadzenie wykładów i form aktywnych dla potrzeb placówek oświatowych – przedszkoli, szkół masowych. Uczestnicy to: nauczyciele i rodzice. Zakres tematyki obejmuje treści z obszarów psychologii rozwojowej, psychologii wychowawczej, psychologii klinicznej i inne (w zależności od potrzeb i specyfiki placówki).