Opracowanie opinii psychologicznych

pointerOpracowywanie opinii psychologicznych dla potrzeb spraw sądowych w sądach rodzinnych. Opinia dotyczy zgłaszane przez klienta następujące obszary tj.

 • diagnoza umiejętności i stylu wychowawczego obojga rodziców, sporządzanie profilu osobowości rodzica i ew. zaburzeń, określenie jakościowej więzi interpersonalnej, emocjonalnej rodzica z dzieckiem
 • diagnoza stanu emocjonalnego dziecka w sytuacji rozwodu rodziców, diagnoza więzi emocjonalnej dziecka z rodzicami, diagnoza potrzeb dziecka, diagnoza ew. zaburzeń zachowania dziecka

pointerOpracowywanie opinii psychologicznych dla potrzeb spraw karnych. Dotyczącej zgłaszanych przez klienta następujących obszarów tj.

 • diagnoza profilu osobowości klienta (i ew. zaburzeń osobowości)
 • diagnoza ew. zaburzeń psychiatrycznych
 • diagnostyka identyfikacji płciowej, orientacji seksualnej, preferencji seksualnych – i ich ew. zaburzeń
 • oraz inne

pointerOpracowywanie opinii psychologicznych dla potrzeb: orzecznictwa na stopień niepełnosprawności (osoby z niepełnosprawnością umysłową, z towarzyszącymi sprzężeniami) oraz dla potrzeb odszkodowań po wypadkach komunikacyjnych.

Metodyka pracy

Każda opinia poprzedzona jest diagnozą psychologiczna podnoszonego przez klienta problemu w oparciu o obowiązującą w Polsce Klasyfikację Zaburzeń Psychicznych i Zaburzeń Zachowania ICD-10.

Diagnoza psychologiczna jest sporządzana na podstawie wyników przeliczonych uzyskanych w trakcie badania klienta następującymi metodami:

pointermetody wystandaryzowane, trafne i rzetelne (testy papierowe i czynnościowe)

 • testy inteligencji: Test Matryc – J.C. Raven, wersja standard (dla dorosłych) i kolor (dla dzieci), testy inteligencji WAIS-R (dla dorosłych), WISC-R (dla dzieci) – Wechsler
 • testy osobowościowe (MMPI-2 – diagnozujący zaburzenia osobowości test kliniczny, EPQ-R – J.R.Eysenck, Eysenck, R. Barrett, ACL – Gougch, IPP – A. Kuczyńska)
 • testy triady organicznej (Test Wzrokowo-Motoryczny L. Bender, Bender-Gestalt, Test Pamięci Wzrokowej – A. Benton)

pointermetody projekcyjne

 • Rysunek Postaci Ludzkiej
 • Rysunek Rodziny – M. Braun-Gałkowska
 • Rysunek Drzewo – Koch
 • CAT-H, TAT-Test Apercepcji Tematycznej – Bellack
 • Test Plam Atramentowych – Rorschach

pointerkwestionariusze tematyczne
pointerswobodne techniki diagnostyczne
pointerdokumentacje medyczna dostarczona przez klienta