W czym mogę pomóc:

pointerpomoc rodzinie

Działalność psychologiczna w zakresie pomocy terapeutycznej, poradnictwa i psychoedukacji dla poszczególnych członków rodziny – rodziców i dzieci. A także dla partnerów będących w związku i tworzących rodzinę jednopokoleniową

pointerzaburzenia emocjonalne

Praca terapeutyczna poprzedzona jest diagnozą psychologiczną stanu klienta. Pomoc obejmuje następujące obszary

pointerzaburzenia psychiatryczne

Zaburzenie psychiczne może dotknąć każdego z nas. Wystarczy obciążenie genetyczne, wpływ czynników środowiskowych, zmniejszenie odporności psychicznej spowodowanej przeżytą traumą czy nagłym stresem

pointerpomoc seksuologiczna

Sfera seksualna jest nieodłącznie związana z całym życiem człowieka. Rozwój sfery seksualnej ( i ew. zaburzenia) ma bardzo duży wpływ na życie człowieka

pointeropracowania opinii psychologicznych

Każda opinia poprzedzona jest diagnozą psychologiczna podnoszonego przez klienta problemu w oparciu o obowiązującą w Polsce Klasyfikację Zaburzeń Psychicznych i Zaburzeń Zachowania

pointerdziałalność psychoedukacyjna

Obejmuje prowadzenie wykładów i form aktywnych dla potrzeb placówek oświatowych – przedszkoli, szkół masowych